3DEXPERIENCE数字化设计与仿真

3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
2021-08
版次: 1
ISBN: 9787111685449
定价: 98.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 412页
字数: 587千字
 • 本书分为两篇,第 1 篇为基于 CATIA 模块的智能工厂数字化建模;第 2 篇为基于 DELMIA
    模块的数字化工厂仿真。第 1 篇共 6 章,详细讲解了在 3DEXPERIENCE 平台上如何完成零件
    的特征设计、工程图的输出以及零件的参数化设计流程,包括第 1 章 3DEXPERIENCE 平
    台概述、第 2 章草图设计、第 3 章单实体特征设计、第 4 章多实体设计—— 布尔运算、第
    5章工程图设计和第6章参数化设计。第2篇共7章,详细讲解了数字化工厂布局的方法步骤、
    运动装置及工业机器人的运动定义过程、逻辑任务编写方法,包括第 7 章智能工厂布局、
    第8章机械装置定义、第9章运动机构仿真、第10章资源定义、第11章工业机器人仿真流程、
    第 12 章工业机器人仿真实例——滚筒上下料和第 13 章上下料机器人离线编程。 序

  前言

  第 1 篇 智能工厂数字化建模

  第 1 章 3DEXPERIENCE 平台概述.........................................................................................................002

  1.1 初识 3DEXPERIENCE ..............................................................................................................................002

  1.1.1 智能制造产业需求 ..............................................................................................................................002

  1.1.2 3DEXPERIENCE 产品特点 ................................................................................................................003

  1.1.3 3DEXPERIENCE 应用简介 ................................................................................................................005

  1.2 3DEXPERIENCE 的安装 ..........................................................................................................................008

  1.2.1 安装步骤 ..............................................................................................................................................008

  1.2.2 运行环境配置 ...................................................................................................................................... 011

  1.3 进入 3DEXPERIENCE ..............................................................................................................................014

  1.3.1 运行界面 ..............................................................................................................................................014

  1.3.2 项设置 ..........................................................................................................................................016

  1.3.3 文件管理 ..............................................................................................................................................017

  第 2 章 草图设计..............................................................................................................................................021

  2.1 初识 Part Design App.................................................................................................................................021

  2.2 创建草图 ....................................................................................................................................................023

  2.2.1 定位草图 ..............................................................................................................................................023

  2.2.2 创建几何图形 ......................................................................................................................................027

  2.2.3 修饰几何图形 ......................................................................................................................................032

  2.3 约束草图 ....................................................................................................................................................039

  2.3.1 几何约束 ..............................................................................................................................................040

  2.3.2 尺寸约束 ..............................................................................................................................................042

  2.4 分析草图 ....................................................................................................................................................043

  2.5 草图设计建议 ............................................................................................................................................045

  第 3 章 单实体特征设计................................................................................................................................047

  3.1 基础特征 ....................................................................................................................................................047

  3.1.1 增加材料的特征 ...............................................................
 • 内容简介:
  本书分为两篇,第 1 篇为基于 CATIA 模块的智能工厂数字化建模;第 2 篇为基于 DELMIA
    模块的数字化工厂仿真。第 1 篇共 6 章,详细讲解了在 3DEXPERIENCE 平台上如何完成零件
    的特征设计、工程图的输出以及零件的参数化设计流程,包括第 1 章 3DEXPERIENCE 平
    台概述、第 2 章草图设计、第 3 章单实体特征设计、第 4 章多实体设计—— 布尔运算、第
    5章工程图设计和第6章参数化设计。第2篇共7章,详细讲解了数字化工厂布局的方法步骤、
    运动装置及工业机器人的运动定义过程、逻辑任务编写方法,包括第 7 章智能工厂布局、
    第8章机械装置定义、第9章运动机构仿真、第10章资源定义、第11章工业机器人仿真流程、
    第 12 章工业机器人仿真实例——滚筒上下料和第 13 章上下料机器人离线编程。
 • 目录:


  前言

  第 1 篇 智能工厂数字化建模

  第 1 章 3DEXPERIENCE 平台概述.........................................................................................................002

  1.1 初识 3DEXPERIENCE ..............................................................................................................................002

  1.1.1 智能制造产业需求 ..............................................................................................................................002

  1.1.2 3DEXPERIENCE 产品特点 ................................................................................................................003

  1.1.3 3DEXPERIENCE 应用简介 ................................................................................................................005

  1.2 3DEXPERIENCE 的安装 ..........................................................................................................................008

  1.2.1 安装步骤 ..............................................................................................................................................008

  1.2.2 运行环境配置 ...................................................................................................................................... 011

  1.3 进入 3DEXPERIENCE ..............................................................................................................................014

  1.3.1 运行界面 ..............................................................................................................................................014

  1.3.2 项设置 ..........................................................................................................................................016

  1.3.3 文件管理 ..............................................................................................................................................017

  第 2 章 草图设计..............................................................................................................................................021

  2.1 初识 Part Design App.................................................................................................................................021

  2.2 创建草图 ....................................................................................................................................................023

  2.2.1 定位草图 ..............................................................................................................................................023

  2.2.2 创建几何图形 ......................................................................................................................................027

  2.2.3 修饰几何图形 ......................................................................................................................................032

  2.3 约束草图 ....................................................................................................................................................039

  2.3.1 几何约束 ..............................................................................................................................................040

  2.3.2 尺寸约束 ..............................................................................................................................................042

  2.4 分析草图 ....................................................................................................................................................043

  2.5 草图设计建议 ............................................................................................................................................045

  第 3 章 单实体特征设计................................................................................................................................047

  3.1 基础特征 ....................................................................................................................................................047

  3.1.1 增加材料的特征 ...............................................................
查看详情
12
相关图书 / 更多
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印技术应用
黄超
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印定制假体骨科应用81问
郭征
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印技术(基础篇)
段虎明、张彪、夏建刚 编
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D凹凸立体中国地形图木质边框(尺寸1.6m×1.16m)大型展示地图政务用图办公室书房装饰
北京博目地图制品有限公司 著
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印骨科治疗学(配增值)
贺西京;裴福兴;黄卫东
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印产业全球创新网络特征、影响因素及绩效研究
白旭
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D游戏美术设计与制作
付洪萍 编
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印技术及应用
李华雄、张志钢、王晖、郑宇城、余广伟 编
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印技术基础及应用
吴国庆 编
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D计算机视觉:原理、算法及应用
章毓晋
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D打印技术基础(第二版)
朱红、易杰、谢丹 著
3DEXPERIENCE数字化设计与仿真
3D科普立体有声书·海洋世界
羽奕、楚天白 著